Bara nöjda kunder

Socialstyrelsen har under året genomfört en undersökning kallad Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Syftet var att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg för att därmed ge ett underlag för utveckling och förbättring.

Nu har sammanställningen av undersökningen kommit ut och vi på Falans är riktigt stolta över att samtliga tillfrågade var positivt inställda till den hemtjänst vi tillhandahåller.

Kika på undersökningen här!